Terapia manualna

Terapia manualna

 

Polega na manualnym opracowaniu tkanek miękkich, mięśni oraz stawów przez fizjoterapeutę. Jest popularną metodą stosowaną w fizjoterapii w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.
Składa się z badania oraz terapii. W ramach diagnostyki przeprowadzane są badania i testy, które pozwalają dokładnie określić lokalizację i zakres zaburzeń, natomiast w terapii stosowane są techniki manipulacji, mobilizacji, trakcji, kompresji, terapii tkanek miękkich i terapii nerwowo-mięśniowych.

Znając fizjologię i zasady biomechaniki, fizjoterapeuci wpływają poprzez odpowiednie działania manualne na elementy narządu ruchu, czyli stawy, więzadła, mięśnie, ścięgna i nerwy obwodowe. Wymagana jest odpowiednia wiedza i przeszkolenie, żeby w bezpieczny sposób używać technik różnych metod terapii manualnej.
Metoda ta znajduje szczególne zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, stawów oraz mięśni.

Najpopularniejsze metody terapii manualnej

• „Terapia manualna wg. koncepcji Kaltenborna-Evjentha zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym.”

• „Metoda Briana Mulligana z Nowej Zelandii jest specjalistyczną metodą diagnostyczno - terapeutyczną ciągle rozwijającą się wraz z postępem medycyny i rozwojem badań naukowych /istnieje specjalny fundusz na rozwój badań naukowych w tej dziedzinie/. Brian Mulligan opracował, a następnie opublikował zasady stosowania takich technik jak "NAG", "SNAG", "odwrotne NAG" oraz mobilizacje połączone ruchem /tzw. techniki "MWM"/ i wiele innych. Są to techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio na układ nerwowo-mięśniowy. Metoda ta, jako oryginalna sama w sobie, ma niektóre wspólne elementy z technikami wg Kaltenborna, Maitlanda oraz Positional Release Techniques.”

„Koncepcja Maitland® odnosi się do terapii manualnej we wstępnych i dalszych fazach leczenia zaburzeń funkcjonalnych w stawach, mięśniach i układzie nerwowym. Zastosowanie technik w Koncepcji Maitland® opiera się na wnioskowaniu klinicznym, biorąc także pod uwagę klasyfikację ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia).”

 

Polecane zaopatrzenie ortopedyczne w przebiegu schorzeń narządu ruchu:

Ortezy i stabilizatory - kliknij