Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu firmy Łukasz Śliwa Be Healthy

Polityka prywatności serwisu www.be-healthy.pl

§1

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Łukasz Śliwa Be Healthy poprzez Serwis.

§2

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Łukasz Śliwa Be Healthy z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 69A. NIP 6751410606 REGON 123154363. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

§3

Miejsce gromadzenia danych

Dane Osobowe pozyskiwane w serwisie www.be-healthy.pl są przetwarzane i gromadzone na serwerach firmy AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie NIP: 8561164306 REGON: 810903927 KRS: 0000360147 w której administrator serwisu wykupuje hosting oraz certyfikat zabezpieczający SSL.

§4

Zabezpieczenia

Domena be-healthy.pl jest chroniona szyfrowanym połączeniem za pomocą certyfikatu SSL.

§5

Zgoda użytkownika strony

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§6

Sposoby pozyskiwania danych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” - patrz polityka plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

§7

Cel przetwarzania danych

Dane podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

§8

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§9

Wgląd do danych osobowych

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§10

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

§11

Linki do innych stron w serwisie

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.be-healthy.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – „kontakt”.

§12

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie przepisy zawarte w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz wszelkie ustawy wprowadzające zmiany w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).